fbpx

Handelsbetingelser og Vilkår for Terapi-rummet online I/S

1. Generelt

1.1
Disse handelsbetingelser og vilkår (herefter betingelser) er gældende for det fulde indhold på hjemmesiden Terapi-rummet.online, samt enhver service, brug eller korrespondance, der faciliteres gennem hjemmesiden. Læs venligst disse betingelser grundigt, før du anvender servicen udbudt gennem siden.

1.2
Servicen udbydes af Terapi-rummet online I/S (herefter Terapi-rummet online, vi, os), CVR-nr.: 41514795, Bryndumsvej 26, st., 8600 Silkeborg.

1.3
Terapi-rummet online udbyder sundhedsfaglige online konsultationer – skriftligt og videobaseret, samt foredrag til virksomheder, organisationer, og uddannelsesinstitutioner. Vi anvender udelukkende uddannede psykologer, og overholder de gældende regler ifm. konsultationer, journalføring, tavsheds- og indberetningspligt mv. Læs mere herom i vores privatlivspolitik her.

1.4
Når du trykker ”Jeg har læst og accepteret aftalevilkår og betalingsbetingelser”, ifm. dit køb af ydelse, erklærer du samtidigt at have læst, forstået, og accepteret betingelserne i nærværende aftale.

 

2. Personoplysninger

2.1
I forbindelse med psykologisk behandling af dig har vi som psykologer og dataansvarlige pligt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

2.2
Vi tager databeskyttelse alvorligt og følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata – herunder reglerne i persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven. Dette indebærer bl.a., at vi opbevarer alle data om dig sikkert, og at vi kun indsamler oplysninger om dig, der er nødvendige.

2.3
Vi videregiver ikke personoplysninger om dig til andre personer eller instanser, medmindre vi har aftalt dette, og du har givet dit samtykke til det. Det kunne f.eks. være relevant ved erklæringer og status til kommuner og forsikringsselskaber. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

 

3. Vores forpligtigelser

3.1
Psykologerne ved Terapi-rummet online er underlagt lov om tavshedspligt og indberetningspligt. Det er således vores ansvar at overholde de gældende regler for lægefaglig virksomhed, krav til konsultationer, journalpligt, indberetningspligt og anmeldelse, som loven påhviler os.

3.2
Vi anvender tryg og sikker teknologi til at give dig en god og tilfredsstillende platform, til fortrolig kommunikation med psykologerne. Terapi-rummet online anvender SSL-kryptering for datasikkerhed.

3.3
Vi er forpligtigede til at foretage en fagligt selvstændig vurdering af, om de oplysninger vi modtager fra dig, er tilstrækkelige til en rådgivning og behandling af dig. Hvis vi ikke er i stand til at varetage behandling af dig forsvarligt inden for de givne rammer, gør vi dig straks opmærksom på dette, og vejleder dig i den hensigtsmæssige retning.

 

4. Tavshedspligt og Etik

4.1
Vi lever op til de Etiske principper for nordiske psykologer. Principperne baserer sig på de fire grundprincipper; respekt for klientens rettigheder og værdighed, kompetence, ansvar og integritet. Du kan læse en komplet oversigt over principperne her.

4.2
Som psykologer har vi tavshedspligt omkring det, du fortæller under samtalerne. (jf. psykologlovens §21, stk. 1 og Straffelovens §152 og §§ 152 c-f)

4.3
Videregivelse af dine personoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Du kan derfor have tillid til at det du fortæller, forbliver fortroligt

4.4
Tavshedspligten gælder med undtagelse af ganske særlige situationer, hvor der er åbenlys fare for dig selv eller andre, eller hvis vi gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. I sådanne ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

4.5
For børn under 18 år gælder det særligt, at vi har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling (jf. servicelovens §153 om skærpet underretningspligt)

 

5. Priser og betaling

5.1
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms/lønsumsafgift. Du kan betale med de betalingsmidler, der fremgår af vores hjemmeside.

5.2
Betalingen trækkes forud for konsultationerne, og du har efter betaling adgang til at booke tid i bookingkalender til video-konsultation, eller til at kontakte din psykolog skriftligt, hvis dette indgår i den købte ydelse.

5.3
Du har selv ansvaret for, at dine indtastede betalingsoplysninger er korrekte. Hvis der ikke kan trækkes fra dit kreditkort, vil betaling blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse.

5.4
Ved manglende betaling er vi berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom

5.5
Bemærk at du fraskriver dig din fortrydelsesret, den første gang du tager en ydelse i brug enten skriftligt eller videobaseret. Læs nærmere herom i afsnit 17.

 

6. Booking

6.1
Booking af videobaseret konsultation foretages i Terapi-rummet onlines bookingkalender. Du kan, efter betaling af din valgte ydelse, booke tid til samtale i kalenderen. Dette er gældende ved køb af forløbsordninger indeholdende video konsultationer, ved køb af enkelt videokonsultation, ved køb af pakke med flere videokonsultationer, ved køb af udredningsydelse, og ved bestilling af 20 minutters afklarende samtale.

6.2
Ved køb af forløbsordning indeholdende skriftlig kommunikation med psykolog, skal der ikke bookes i kalenderen. I stedet kontaktes psykologerne via kontaktformular, der vises efter godkendt betaling, og du får svar inden for 24 timer.

6.3
I bookingkalenderen kan du ændre eller aflyse din tid. Dette skal ske senest 24 timer før den oprindelige tid. Læs mere herom i stk. 7.1 og 7.2.

 

7. Aflysninger

7.1
For at sikre os, at flest muligt bliver tilbudt et samtaleforløb hos os, har vi følgende afbudspolitik ved videokonsultationer: Bliver du syg eller kan du af en anden grund ikke deltage i den planlagte samtaletid, skal der gives besked om dette senest 24 timer før samtalen. Afbud skal meldes til kontakt@terapi-rummet.online eller laves direkte i vores bookingkalender. Aflyser du mindre end 24 timer før samtalen, vil denne samtale ikke blive erstattet og opkræves til fuld pris.

7.2
Du har ligeledes mulighed for at ændre din tid i vores bookingkalender. Her gælder samme politik som ved aflysning; ændringen skal ske senest 24 timer før oprindelig tid.

 

8. Videokonsultation

8.1
Ved køb af videobaseret konsultation i enten forløbsform eller som enkeltydelse, får du adgang til samtale med din psykolog over video.

8.2
Du fraskriver dig fortrydelsesretten i det øjeblik, du tager video-ydelsen i brug. Læs mere om din fortrydelsesret i stk. 17.

8.3
På tidspunktet for den bookede videokonsultation kobler din psykolog sig på videoplatformen. For at koble dig på videoplatformen, anvender du det link, som du har modtaget på din e-mailadresse ifm. bookingen.

8.4
Udebliver du fra en aftalt videokonsultation, sender vi en mail med en påmindelse til dig. Har du ikke koblet dig på videoplatformen indenfor 10 minutter herefter, vil vi anse konsultationen som afsluttet, og du opkræves fuld betaling.

8.5
Vi forbeholder os retten til at afbryde en videokonsultation, hvis der er tekniske problemer, som gør at denne ikke kan gennemføres. Du vil i så fald have ret til at booke en erstatningstid i vores bookingkalender.

8.6
Ved videokonsultationens begyndelse skal du identificere dig med enten dit pas eller dit kørekort, så psykologen kan validere din identitet. Hvis du ikke kan fremvise legimitationsoplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde dig psykologisk behandling, da vi i da fald ikke kan leve op til den gældende lovgivning ifm. konsultationer og journaliseringspligt.

 

9. Skriftlig konsultation

9.1
Ved køb af vores forløbsydelse; ubegrænset skriftlig kommunikation med din psykolog, får du adgang til at skrive løbende og ubegrænset med din psykolog. Du får svar alle hverdage inden for 24 timer. Kommunikationen foregår via vores sikker besked system. Psykologen introducerer dig herfor, når du bestiller din ydelse.

 

10. Tekniske krav

10.1
Du kan anvende Terapi-rummet onlines platform fra både computer, tablet og smartphone. Ved videobaseret konsultation anbefaler vi, at du anvender en computer, men det er også muligt at bruge både tablet og smartphone. Vi anbefaler som minimum en netværkshastighed på 5 mb/s i både download og upload. De fleste internetudbydere tilbyder i dag en del mere end det. Læs mere om tekniske krav, samt råd til den gode online samtale her.

 

11. Datasikkerhed

11.1
Vi tager datasikkerhed alvorligt, og har skabt vores platform med dette i fokus. Vi lever således fuldt op til den nye GDPR Persondataforordning. Vi har vores servere med data i Europa, og vores side anvender den nyeste krypteringssoftware, sådan at dine oplysninger er sikre hos os. Vi anvender krypteret kommunikationssoftware i vores kontakt med dig – herunder end-to-end kryptering af mails, samt sikrede videoløsninger – dine oplysninger er altså i trygge hænder hele
vejen.

11.2
Vores platform anvender SSL certifikater. Dette krypterer data mellem den besøgende og vores platform. Når du indtaster oplysninger på vores side, sendes de over en sikker protokol, og krypteres altså med det samme.

11.3
Vil du vide mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du læse nærmere i vores privatlivspolitik. Du skal også være velkommen til at kontakte os på kontakt@terapirummet.online, hvis du har spørgsmål til vores sikkerhed, vil vide noget om de tekniske krav til behandlingen eller andet.

 

12. Licens og Copyright

12.1
Alt indhold på Terapi-rummet.online herunder; grafik, tekst, billeder, video og øvelsesmaterialer, er ejet, produceret, eller licenseret af Terapi-rummet online I/S.

12.2
Kopiering af indhold på denne side er ikke tilladt, og kan medføre bøde og krav om fjernelse af materiale efter gældende regler i lovgivningen.

12.3
Øvelsesmaterialer som udleveres ifm. psykologisk behandling, er til eget brug, og må således ikke videregives eller på anden måde distribueres efterfølgende.

 

13. Adgang til service

13.1
Selvom vi til enhver tid forsøger at opretholde hjemmesidens funktioner og tilgængelighed for vores brugere 24 timer i døgnet, kan Terapi-rummet online ikke holdes ansvarlige, hvis hjemmesiden skulle være utilgængelig på ethvert tidspunkt eller i enhver periode.

13.2
Hvis hjemmesidens utilgængelighed resulterer i at en booket ydelse – enten skriftlig eller videobaseret, ikke kan afholdes som planlagt, vil vi forsøge at erstatte den planlagte ydelse med en ny tid. Hvis det ikke er muligt at aftale en ny tid, vil du modtage fuld refusion for de pågældende ydelser, der måtte være berørt af hjemmesidens utilgængelighed.

 

14. Indhold og artikler

14.1
Indhold og artikler på denne hjemmeside er alene et udtryk for Terapi-rummet onlines egne holdninger og/eller fagspecifikke viden. Vi tager forbehold for opdateringer ift. viden, artikler, eller andet indhold, der gengives på hjemmesiden.

14.2
Hjemmesiden linker til tredjeparts hjemmesider. Terapi-rummet online har ikke ansvar for indholdet eller tilgængeligheden på disse tredjepartssider. Når du følger et link til en tredjepartshjemmeside, forlader du Terapi-rummet online, og er dermed selv ansvarlig for eventuelle risici herved.

 

15. Ansvar og ansvarsbegrænsning

15.1
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Dansk rets almindelige regler

15.2
Uanset eventuelle modstående vilkår i betingelserne, er Terapi-rummet online ikke ansvarlig over for dig, for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Terapi-rummet onlines kontrol, og som Terapi-rummet online ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hacker og/eller virusangreb, hærværk, driftstab, datatab, misbrug af personoplysninger eller lignende forhold. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Terapi-rummet online har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

15.3
Uanset eventuelle modstående vilkår i betingelserne kan Terapi-rummet onlines erstatningsansvar over for dig ikke overstige det beløb, som Terapi-rummet online har faktureret til dig i de sidste 12 måneder.

 

16. Ændring af priser og handelsbetingelser

16.1
Vi forbeholder os retten til løbende at kunne ændre eller rette handelsbetingelser, vilkår og priser.

 

17. Fortrydelsesret

17.1
Du har ret til at fortryde dit køb indenfor 14 dage efter din bestilling. Fortrydelse af købet gøres gældende ved anvendelse af fortrydelsesblanket herunder, eller ved anden skriftlig klar og konkret erklæring, indeholdende dit navn, adresse, dato for købets indgåelse, og dato for fortrydelse. Fortrydelsesblanketten skal være Terapi-rummet online i hænde senest 14 dage efter at købsaftalen er indgået. Du kan enten sende blanketten/erklæringen til Terapi-rummet online på adressen i stk. 1.2, eller sende den til administration@terapi-rummet.online. Du modtager efterfølgende en kvittering for modtagelse af fortrydelsesblanketten/erklæringen.

17.2
Første gang du tager en ydelse i brug – enten skriftligt eller via videobaseret konsultation, frasiger du dig din ret til fortrydelse, som beskrevet i stk. 17.1. Du har taget en ydelse i brug når du 1) afsender din første besked til psykologen ifm. et skriftligt forløb, eller 2) kobler dig på din første videobaserede konsultation med psykologen.

 

18. Spørgsmål eller klager

18.1
Tilfredse kunder betyder meget for os. Har du spørgsmål eller klager, vil vi derfor meget gerne høre fra dig. Kontakt os gerne ved at udfylde formularen på vores ”kontakt” side, eller via
mail til kontakt@terapi-rummet.online

18.2
Du har også mulighed for at klage eller få vejledning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https:/www.forbrug.dk.

 

19. Lovvalg og værneting

19.1
Dansk lovgivning finder anvendelse på eventuelle tvister indgået mellem Terapi-rummet online og dig som kunde.

19.2
En eventuel sag om uoverensstemmelse indbringes for Retten i Viborg som første instans.

 

 

Handelsbetingelser og Vilkår senest opdateret den. 11 september 2020.

Fortrydelsesblanket til brug for fortrydelse af køb ved Terapi-rummet online

Til:
Terapi-rummet online I/S Bryndumsvej 26, st. 8600 Silkeborg E-mail: administration@terapi-rummet.online CVR-nr.: 41514795

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser; online konsultation (videobaseret eller skriftligt).

Bestilt den: ______________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________

Forbrugerens adresse: _____________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________________________

Dato:____________________________