fbpx

Christina Lykke Larsen, Psykolog

Jeg er uddannet psykolog cand. psych. og ser psykologfaget, som en livslang læringsproces. Jeg udvikler mig løbende gennem kurser og supervision – primært inden for den kognitive forståelsesramme. Jeg er et meget omsorgsfuldt menneske, og jeg møder dig som klient med varme og accept. I samtalerne med dig vil vi sammen undersøge hvilke vanskeligheder, der ligger til grund for din problemstilling. Udviklingen finder sted i det rum, der opstår når vi kombinerer valideringen af dine oplevelser med et ønske om og en motivation for forandring.
Psykologerne hos Terapi-rummet online Christina Lykke Larsen psykolog cand. psych.

Teoretiske tilgange

Fagligt er min tilgang eklektisk. Det vil sige, at jeg udvælger og sammensætter elementer inden for flere teoretiske ståsteder, som det giver mening i arbejdet med det enkelte menneske.
Mit hovedfokus ligger dog inden for den kognitive og den eksistentielle teoretiske ramme. Jeg har således en stor faglig interesse for Eksistentiel terapi, Compassionfokuseret terapi, samt flere elementer af ACT.

Det eksistentielle handler om livets grundvilkår – døden, friheden, aleneheden og spørgsmålet om mening. Jeg har en særlig optagethed af menneskets meningsdannelse og emotioner, samt individets egen forholden sig til sin tilværelse. Eksistentiel terapi kan ses som en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld. For at kunne arbejde med dette, er det nødvendigt, at man har et ærligt ønske om at undersøge sin måde at være i verden på.

Compassionfokuseret terapi egner sig særligt godt til problematikker, der relaterer sig til selvkritik og selvværd, forventningspres, omsorgssvigt, samt ubalancer i følelsessystemerne. I det compassionfokuserede arbejde med dig, undersøger vi og udvikler på evnen til selv-omsorg Vi skaber en konstruktiv regulering og balancering af de følelsesmæssige systemer, sådan at du kan være til stede i livet med en større tilfredshed.

 

ACT (acceptance and commitment therapy) handler om at skabe trivsel, mening og engagement i livet. ACT egner sig som fagligt redskab, godt til angst, depression og stress. I samtalerne med dig kan jeg anvende elementer af ACT til at skabe indsigt i den tanke- og følelsesmæssige konstruktion. Vi arbejder med at acceptere og udholde det svære, for på denne måde at kunne skabe klarhed over hvad der giver mening værdimæssigt for netop dig.

Baggrund

Jeg er uddannet psykolog cand. psych. fra Aarhus Universitet. Herefter har jeg arbejdet inden for behandling af afhængighed, herunder primært alkohol- og stofmisbrug. Jeg har erfaring med bl.a. angst, depression, sorg og tab, stress mv. Se en oversigt over de forskellige tematikker her.
Jeg er med-ejer i, og udvikler løbende Terapi-rummet online. Du kan læse mere om konceptet og idégrundlaget bag vores ydelser på siden “om terapi-rummet online”, eller du kan læse mere om den online behandlingsform på siden “online behandling”.

Jeg glæder mig til at møde dig

Mange hilsener – Christina Lykke Larsen

Interesseområder

Personlig udvikling

Selvværd/Grænsesætning

Sorg, tab og kriser

Depression

Afhængighed

Angst

Stress

Pårørende