fbpx

Vi påvirkes alle af corona – nogle mere end andre

Mange mennesker påvirkes af udbruddet med coronavirus. Corona er et fænomen der meget pludselig har ramt rigtigt mange. Vi eksponeres for rigtig megen ny information, og konfronteres dagligt med konsekvenserne af corona-udbruddet. De mange foranstaltninger, som er indført for at afbøde smitten, er indgribende i vores hverdag og i vores omgang med hinanden. Samtidig er corona forbundet med stor uvished. Vi ved ikke hvad morgendagen vil bringe. Vi ved ikke hvornår en vaccine vil være tilgængelig, og vi ved ikke nok om virussen, til at kunne sige noget om eventuelle senfølger af covid-19 sygdommen. Vi påvirkes alle af corona – nogle mere end andre.

Den omvæltning og uvished som corona er forbundet med, skaber helt naturligt et øget niveau af stress, bekymring og frygt. De fleste vil kunne håndtere den bekymring og uro de oplever. Men hos nogle vil disse oplevelser kunne udvikle sig til en egentlig angsttilstand. Læs mere på vores side om angst, eller se mere om helbredsangst herunder.

Den omvæltning og uvished som corona er forbundet med, skaber helt naturligt et øget niveau af stress, bekymring og frygt. De fleste vil kunne håndtere den bekymring og uro, de oplever, men hos nogle vil disse oplevelser kunne udvikle sig til en egentlig angsttilstand

Vi bryder isolationen, og hjælper online

For nogle mennesker betyder de ændrede tilstande som følge af corona, at de er blevet isolerede fra omverdenen. For nogle betyder det, at de sårbarheder, som de i forvejen kæmper med som f.eks. angst, depression, ensomhed, afhængighed, sorg eller lignende, bliver forværret. Det synes måske svært at søge hjælp i et overbebyrdet sundhedsvæsen. Frygten for at blive smittet eller smitte andre, kan gøre at man ikke opsøger hjælp.

Oplever du at dine tanker og bekymringer tager overhånd? Føler du dig overmandet af angst, frygt eller andre svære følelser i forbindelse med corona? Kontakt os for at høre om hvordan vi kan hjælpe dig igennem og ud på den anden side af coronaen. Læs mere om hvordan den online behandling foregår her. Du kan også booke en tid i dag hos en af vores psykologer.

Helbredsangst – et overblik

Mennesker der i forvejen er sårbare, og kæmper med f.eks. angst, stress eller depression, kan være mere udsatte for udviklingen af helbredsangst. Måske har man selv eller et familiemedlem, en sygdom der gør, at man er i større risiko for at blive alvorligt syg, hvis man smittes med coronavirus. Der findes ofte ikke én bestemt årsag til at man udvikler angst eller helbredsangst. Vi påvirkes alle af corona – nogle mere end andre.

Symptomer på helbredsangst

 • Overdrevet frygt for sygdom, hvor tankerne næsten konstant kredser om sygdom, og hvor man ikke kan slå tankerne ud af hovedet igen, selvom man gerne vil.
 • Frygten forværres, når man læser eller hører om sygdom. Hvis man tilfældigt hører noget i radioen eller falder over en historie på nettet, bliver angsten aktiveret. Selvom man prøver, kan man ikke få den til at gå væk igen.
 • Overdrevet optagethed af information om sygdom, hvor man bruger mange timer på at søge information og tale om sygdom. Nogle vil i den forbindelse opsøge læge eller sygehus i ekstrem grad. De oplever, at en normal undersøgelse i en kort periode kan virke beroligende og lindre angsten.
 • Undgåelse af situationer, som kan udløse eller forværre angsten. Nogle kan udvikle undgåelsesadfærd.  Man undgår at læse aviser, se tv, gå på nettet eller være sammen med andre af frygt for at møde omtale af sygdommen. Enkelte vil helt undgå at opsøge læge, selvom de har symptomer, som de ved bør undersøges, fordi selve kontakten til sundhedsvæsnet kan forværre angsten.
 • Urealistisk frygt for smitte, som kan medføre, at man udvikler overdrevne, tidskrævende og tvangsprægede ritualer. Det kan være i forhold til fysisk kontakt, hygiejne, spisning mv. Selvom man gerne vil ændre det, så kan man ikke, fordi ritualerne har taget magten.
 • Frygt for at tage ordineret medicin af frygt for sygdom eller bivirkninger. Fx nedsat immunforsvar, som kan gøre én sårbar for smitte med coronavirus.

Du bør være opmærksom på følgende tegn

 • Er frygten begyndt at blive et problem, som du ikke er i stand til at lægge fra dig?
 • Påvirker angsten dig i en grad, så du har svært ved at klare almindelige aktiviteter som fx madlavning, rengøring, arbejdsopgaver eller omsorg for dine børn?
 • Bliver du overmandet af frygt for sygdom, når du er i ro, og har du svært ved at falde i søvn på grund af tankerne?
 • Oplever du fysiske symptomer på angst, som fx hjertebanken, åndenød, sitren, indre uro, mavesmerter, løs afføring, muskelømhed, smerter som flytter sig rundt i kroppen, træthed, koncentrationsbesvær, dårlig søvn og irritabilitet?
 • Er du begyndt at vaske hænder, bruge sprit og undgå kontakt med andre i en grad, som du selv synes, er for meget? Og føler du at ritualerne har taget over, så du har svært ved at ændre din adfærd?
 • Undgår du vigtige fødevarer eller medicin på grund af frygt for smitte eller bivirkninger?
 • Undgår du kontakt til læge eller hospital af frygt for smitte, eller fordi selve kontakten til sundhedsvæsnet forværrer din angst?
 • Føler du det som skamfuldt, at du har svært ved at kontrollere angsten, og bruger du kræfter på at ’holde facaden’ over for andre, så de ikke opdager, hvordan du i virkeligheden har det?
 • Kan du genkende symptomerne på helbredsangst hos dig selv, dine nærmeste eller dine børn?
Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 20 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 20 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler suppleret med skriftlig feedback

Ved vores videosessioner kan du løbende kommunikere skriftligt med psykologen mellem samtalerne, og få støtte når behovet er der.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online